Κυριακή, Δεκεμβρίου 17, 2006

ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΑΙΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ LDL HDL ΞΑΝΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙA
Οικογενής υπερχοληστερολαιμία
Ομόζυγη 1:500 >>>>> <<<< + < κάθαρση της LDL
Ετερόζυγη 1:10 >>> << +

Οικογενής διαταραχή
της apoB100
Ομόζυγη 1:10.000 >>> << + < κάθαρση της LDL
Ετερόζυγη 1:10 >> < +

Yπεραποβητα-
Λιποπρωτεϊναιμία > > παραγωγή apoB

Συνδυασμένη 1:100 > < > παραγωγή apoB

Πολυγονιδιακή >

Υπεραλφα-
Λιποπρωτεϊναιμία 2:100 >

Σωματικού
Υπολειπόμενου τύπου 1:(5x10) >>>> + < κάθαρση της LDL

ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ
Υποβητα-
Λιποπρωτεϊναιμία <<<<< << < παραγωγή apoB

Υποάλφα-
Λιποπρωτεϊναιμία <<<< < κάθαρση των apoA-I ,
ApoA-IIΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 2-14 ΕΤΩΝ (mg/dl)

Λιπίδια ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ

Ολική χοληστερόλη <170 170-200 >200
HDL-C >35 <35
LDL-C <110 110-130 >130
Τριγλυκερίδια 35-115 115-140 >140
Απολιποπρωτεϊνη Β <105 105-130 >130

Δεν υπάρχουν σχόλια: