Παρασκευή, Μαΐου 16, 2008

Εθελοντική ιστοσελίδα για την υγεία των μεταναστών στην Ελλάδα

HEALTH.IN.GR

Αθήνα — Ειδικοί σε θέματα υγείας αλλά και οι ίδιοι οι μετανάστες μπορούν να συνεισφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σε έναν δικτυακό τόπο «wiki» που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε μετανάστες.

Το πρόγραμμα Mighealthnet, που διαθέτει και ελληνική ιστοσελίδα, υλοποιείται από ακαδημαϊκά ιδρύματα σε 17 ευρωπαϊκές χώρες με συντονιστή εταίρο την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το «δίκτυο πληροφόρησης για καλές πρακτικές που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε μετανάστες και μειονότητες στην Ευρώπη» μεταξύ άλλων προσφέρει:

  • Πληροφορίες για την περίθαλψη, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και την κατάσταση της υγείας των μεταναστών, των προσφύγων, των παλιννοστούντων και των ομογενών, των Ρομά, των θυμάτων trafficking, κ.ά.
  • Βιβλιογραφία, εκθέσεις και αναφορές, καθώς και πληροφορίες για τις δραστηριότητες οργανισμών και φορέων που ασχολούνται με την υγεία των μεταναστών.
  • Παραδείγματα καλών πρακτικών παροχής υπηρεσιών υγείας στις ευαίσθητες αυτές πληθυσμιακές ομάδες.

Οι διαδραστικές αυτές ιστοσελίδες αναμένεται να αποτελέσουν κοινό τόπο συνάντησης όσων ασχολούνται ερευνητικά ή επαγγελματικά με την υγεία των μεταναστών και να προσφέρουν σε λειτουργούς υγείας, νομοθέτες, ερευνητές και εκπροσώπους των μεταναστών εύκολη πρόσβαση σε ένα δυναμικό σύστημα πληροφόρησης.

Η τεχνολογία wiki, που χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων από τη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, επιτρέπει στους χρήστες δικτυακών τόπων να καθορίζουν οι ίδιοι το περιεχόμενό τους.Το πρόγραμμα Mighealthnet συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος.

Blogged with the Flock Browser

Δεν υπάρχουν σχόλια: