Τρίτη, Οκτωβρίου 25, 2005

Φάρμακα

ΦΑΡΜΑΚΑ

Losec (ομεπραζόλη)=0,7-1mg/Kg/D:2

Zantac (ρανιτιδίνη) = 5-6mg/Kg/D:2

Maalox = 0,5ml/Kg/D:3 (για 1 μήνα) ενδιάμεσα στα γεύματα

Epadoren = o,15ml/Kg * 3 μετά το γεύμα

Cirloton (δομπεριδόνη) = 0,1-0,2ml * 2-3/24h

Hidrasec (Racecadotril) = 1,5mg/Kg*3/24h * 7d για ιογενή διάρροια

Δεν υπάρχουν σχόλια: