Τρίτη, Ιουλίου 08, 2008

Μίζενς

Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ελεύθερη οικονομία, ελεύθερο εμπόριο,
ελεύθερη αγορά και να μην έχουμε ελεύθερη μίζα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: